Skriv ut denne siden

Vaktmester

 

Vaktmester i Nedre Alvim Borettslaget:

Afrim Veseli
Tlf: 97492871

 

Vaktmester tjenester:

Vaktmester står for vedlikeholdet av borettslagets fellesarealer. Skulle det være noe som ikke er på plass eller behov for postkasseskilt o.l, kan vaktmester kontaktes.

Enkelte tjenester som ikke inngår i borettslagets ansvar eller vaktmester sin ordinære oppgave, må påregnes betalt av den enkelte andelseier.

 

Det  arbeid som inngår  i vaktmesterens ordinære arbeid:

 • Gressklipping og annen vedlikehold på grøntarealer.
 • Kontroll med fyringsanlegget
 • Skifting av lys
 • Bestilling av postkasseskilt og produksjon av navnemerking på ringeklokker.
 • Bistand til den enkelte beboer for reperasjon av det som anses som borettslagets ansvar i andelsleiligheten. (Arbeidet må godkjennes av styret, før vaktmester kan bestille fagfolk, med mindre dette er forhåndsgodkjent av styret)
 • Utdeling av dugnadsutstyr ved dugnad.
 • Flagging
 • Bestilling av snømåking og strøing
 • Samling av løv på høsten
 • Vasking av søppeldunkene
 • Annet som tilfaller vaktmester oppgaven naturlig