Parkering

Parkering i Nedre Alvim Borettslag

Uteparkering:

Det er gratis å parkere for beboere på de oppmerkede parkeringsplassene på borettslagets eiendom. Da det er begrenset med parkeringsplasser, så oppfordres beboere med mer enn et kjøretøy å parkere på den asfalterte plassen nærmest jernbanen ved langblokken, slik at ikke de okkuperer de fleste plassene ved oppgangene.

Det er likevel ikke slik at en andel kan ha mer biler enn det er antall førere som bor i den aktuelle andelen. En andel kan heller ikke overskride mer enn to biler per andel uten å ha søkt borettslaget om å få den tredje. Maks antall er tre biler per. andel etter å ha søkt. Det vil ikke bli innvilget plass til en fjerde bil på andelen. Borttauing vil bli brukt som et middel for å frigjøre plass, for de som ikke etterkommer disse reglene. Brudd på parkeringsreglene er også brudd på husordenreglene med de konsekvenser det medfører i henhold til våre vedtekter.

Langtidsparkering er kun gratis og tillatt for beboere av Nedre Alvim Borettslag og parkeringsbevis for beboer må være synlig i kjøretøyet for å unngå borttauing ved kontroll. 

Det er ingen faste parkeringsplasser til hver enkelt beboer.

Borettslaget forholder seg til parkeringsforskriftene av januar 2017 når det kommer til borttauing av kjøretøy på eiendommen.

 

Biler som ikke er i bruk:

Når borettslaget foretar kontroll sjekkes det også om kjøretøyet er EU-godkjent og om den har lov til å kjøre på offentlige veier. Har ikke kjøretøyet lov til å kjøres på offentlige veier eller er avskiltet, har det heller ikke lov til å stå på borettslagets eiendom. Borettslagets parkeringsplasser skal ikke brukes til oppsamlingsplass for biler som ikke kan brukes. 

Biler som er avskiltet eller ikke kan brukes pga manglende EU-godkjenning, bruksforbud m.m. vil bli borttauet fra borettslagets eiendom for å frigjøre plass til andre beboere og gjester.

Feilparkering:

Det er strengt forbudt å parkere utenfor de oppmerkede plassene. Grunnen til dette er fordi slik feilparkering hindrer brøyte- og renovasjonstjenesten i å utføre arbeidet sitt, større utrykningskjøretøy kommer ikke frem, samt at bilister blir tvunget til å kjøre på gressplenen. Som da ødelegger gressplenen og utløser ekstra utgifter for borettslaget. Jfr. ordensregler for Nedre Alvim Borettslag.

En slik feilparkering er forbudt og kan føre til bortauing av kjøretøyet for eieres egen risiko og regning.

Beboere er ansvarlig om å informere sine gjester om ordensreglene og parkeringsreglene i borettslaget.

 

 

20151013 171346 resized 1

Dette skiltet er erstattet med et som er i henhold til parkeringsforskriftene.

Gjesteparkering:

Det er tilltatt for gjester av beboere å parkere på utearealene. Det er ønskelig at gjestene benytter seg av parkeringsplassen nærmest Borg Amfi kjøpesenter (i enden av langblokken), slik at gjestene ikke okkuperer plasser for beboere.

 

Det kreves parkeringsbevis for gjester hvis man skal stå på eiendommen. Dette med en begrensning på maks 3 døgn uavhengig av om kjøretøyet er flyttet underveis.

Kjøretøyet må være borte fra eiendommen i minst 24 timer, før en ny 3 døgns periode kan starte.

Kjøretøy som ikke har synlig parkeringsbevis i vinduet eller som overkskrider 3 døgn med parkering risikerer å bli borttauet for eiers egen regning og risiko.

 

grusplass

Garasje:

Nedre Alvim Borettslag har 32 garasjer. Noen av disse disponerer borettslaget selv hvor tilhenger og vedlikeholdsutstyr oppbevares. De øvrige garasjene er til leie for den enkelte beboer.

Da det er stor pågang for å få en garasjeplass, så er det venteliste. Det koster pr. dags dato 100 kr pr. mnd å leie. Da er alt inkludert. De som ønsker å leie garasje må inngå en leieavtale med borettslaget og betale inn et fastsatt innskudd/depositum. Leien vil da bli trukket sammen med felleskostnadene.

De som har garasje skal da bruke denne og ikke parkeringsplassene ute. Garasjen skal heller ikke brukes som et lager/bod og kan ikke overdras eller arves.

Er du beboer og ønsker å skrive deg på venteliste for garasje, kan du ta kontakt med styreleder: styreleder@nabl.no

20151013 171230 resized 1

Hva skjer når?

Ingen hendelser
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler også kjent som cookies. De brukes til å huske dine valg, måle trafikk og for at enkelte funksjoner skal fungere. For å fortsette å bruke nettsiden, forutsettes det at du samtykker til dette.