Ordensregler

Dette er nåværende husordensregler i Nedre Alvim Borettslag. Alle som bor i borettslaget plikter å følge dem. Husordensreglene ble sist revidert 19.01.17.

HUSORDENSREGLER
For Nedre Alvim Borettslag
Revidert 19.01.17

 

Hver enkelt beboer har en plikt i å sette seg inn i husordensregler og vedtekter som gjelder for borettslaget. Brudd på disse, kan føre til sanksjoner.

 

 1. Gangene skal holdes fri for barnevogner, kjelker, sko og annet utstyr, dette gjelder også utenfor den enkelte leilighetsdør. Dette med bakgrunn i å holde rømningsveiene frie og ikke hindre fri ferdsel for beboere. Barnevogner, kjelker, akebrett, sparkesykkel, og sykler, kan settes under trappene i kjelleren eller i kjellerlokalene. Dørmatter utenfor døren er tillatt.

 2. All parkering foran inngangene og utenfor oppmerket parkeringsplass på borettslagets eiendom er ikke tillatt. Dette med bakgrunn i at dette hindrer fremkommelighet for utrykningskjøretøy, brøytemannskap og renovasjonstjenesten i å komme frem, samt andre bilister.

  For parkering, vises det til borettslagets parkeringsregler. Brudd på parkeringsregler er å anse som brudd på husordensregler.

 3. Søppel og mat er strengt forbudt å oppbevare i fellesarealene,herunder i kjelleren, boder og under trappen. Dette er for å forhindre skadedyr og andre helserelaterte problemer.

  Brudd på dette punktet kan føre til søppel/mat blir fjernet på beboers regning.

 

 1. Fellesarealer i kjeller, unntatt under trappen, kan brukes til midlertidig oppbevaring av eiendeler. Men kun hvis det ikke er plass til eiendelene i tildelte boder.

  Eiendelene må være merket ved fullt navn, og skal ikke å anses å være søppel (Søppel: eiendeler som mangler deler, er skadet, meget skitne, o.l.). Eiendelene må tilhøre en som bor i borettslaget, ikke hindre rømningsveier eller fremkommeligheten i kjelleren. Antall eiendeler skal ikke overskride antallet 5. Det er ikke tillatt å oppbevare av løsemidler, maling, brukte bildeler og annet brannfarlig materiale.

  Brudd på dette punktet fører til at eiendelene vil bli destruert uten forvarsel på beboers regning. Borettslaget er ikke ansvarlig for skader som oppstår på eiendelene som står i fellesarealene i kjelleren. Dette er beboers egen risiko.

 2. Hunder skal holdes i bånd hele året på borettslagets eiendom og hundeeier er ansvarlig for å plukke opp hundeavføringen omgående. Skader dyr gjør på borettslagets eiendom, er dyreeier ansvarlig for. Dyrehold av kjæledyr generelt er tillatt i borettslaget. Men før anskaffelse av dyr skal beboer ta kontakt med styret for evt. avklaring om dyreholdet vil påvirke andre beboere på noen måte, for eksempel allergi eller andre ting.

 3. Innvendig og utvendig lys i fellesarealer skal stå på hele natten og slukkes på dagtid. I kjeller områdene skal lysene slukkes etter bruk. Dører i de forskjellige fellesarealene skal låses etter bruk.

 4. Hver enkelt beboer har et ansvar for å bidra til renhold av fellesarealene, inkludert kjeller. Dette i form av vasking. Vaskingen skal fordeles likt, gjennomføres jevnlig og ved behov.

  Det er ikke tillatt å røyke i fellesarealene innendørs, og ikke ved lufteventiler og oppganger utendørs. Dette med med bakgrunn i inneklima og brannsikkerhet.

 5. Spyling av balkonger, henging av tøy, tepper, o.l. ut av vindu eller balkong, er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å henge tøy på tørkestativ på lørdager etter kl 17:00, og ikke søndager eller helligdager.

 6. Boring, banking, dunking, reparasjoner, oppussing, møbelbygging, o.l. er ikke tillatt før klokken 07:00 og etter klokken 20:00 på hverdager, før klokken 09:00 og etter klokken 17:00 på lørdager, og ikke tillatt på søndager og helligdager.

  Det skal tas hensyn til andre beboere etter klokken 22:00 ved at man passer på støynivået.

  Skal man ha gjester og det forventes at støynivået på dette kommer til å være i strid med husordensreglene, skal det gis nabovarsel minst 3 dager før.

 

 1. Tillitsvalgte har et særskilt ansvar i å ta tak i brudd på husordensreglene og viderebringe dette til styret. Alle klager skal skje skriftlig til styret. Klager kan skrives av både den tillitsvalgte og den enkelte beboer.

 2. Det er kun husholdningsavfall også kjent som restavfall som skal i søppeldunkene. Dette skal pakkes inn i plastpose og lukkes godt.

  Papp og papir skal pakkes så godt som mulig i papirdunkene, og esker skal sprettes og pakkes flate. Det er kun papp og papir som skal i papirdunkene.

  Plast skal kastes i dedikert søppelpose i søppelhuset. Isopor, elektriske komponenter, løsemidler, maling, bildekk, og annet spesialavfall skal den enkelte beboer sørge for selv å frakte til egnet avfallsdeponi, f. eks Gatedalen.

 3. Alle beboere er pliktige til å følge de til enhver tid gjeldende branninstrukser i borettslaget.

Hva skjer når?

Ingen hendelser
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler også kjent som cookies. De brukes til å huske dine valg, måle trafikk og for at enkelte funksjoner skal fungere. For å fortsette å bruke nettsiden, forutsettes det at du samtykker til dette.