mandag, 26 november 2018 15:13

Nyhetsbrev 11 2018 Nedre Alvim Borettslag

Skrevet av

Nå er en elektronisk versjon av nyhetsbrevet høst 2018 kommet. Papirversjonen vil ligge i postkassen til beboerne i nærmeste fremtid. Det vil bli en økning i felleskostnader 01.01.19.

HVA SKJER OG HVA HAR SKJEDD?
NYHETSBREVET FOR NEDRE ALVIM BORETTSLAG
HØST 2018

Det er som tidligere varslet i 2018 flere ganger og sist under beboermøte at 2019 vil nok være et år når det kommer en økning i det andelseierne skal betale inn i felleskostnader. Sist det var økning i felleskostnader var januar 2016, altså snart 3 år siden.

 

Siden den gang har vi fått gjort mye i borettslaget:

 • Vi har fasade rehabilitert langblokken og trehusene.

 • Hatt rørfornying i oppgang 31, samt byttet sluk og membran i noen av leilighetene.

 • Kjøpt inn nye krakker til uteområdene.

 • Fått en lekeplass til barna i borettslaget.

 • Asfaltert grusplassen.

 • Skiftet vinduer, der det var nødvendig i alle bygg og alle gamle vinduer i alle kjellere.

 • Ordentlig skilting i borettslaget.

 • Ordnet drenering der det var nødvendig å ordne.

 • Kjøpt inn brannstiger til alle som bor i 2. etasje i trehusene.

 • Fjernet trær som beboerne ønsket fjernet.

 • På dugnad fått rehabilitert søppelhusene og postkassestativene. (Kjempebra innsats av alle som møtte opp til dette)

 • Oppgradering av TV og internett infrastrukturen fra Koaks til fiber, samt en bedre avtale. Dette for å nevne noe.

 

Siden den gang har også konsumprisindeksen jevnt økt og det har også andre avgifter og utgifter.

Styret har klart å holde dette felleskostnadene på samme nivå i tre år. Men nå går det ikke lenger og styret ser seg nødt til å øke felleskostnadene. Dette er med samme bakgrunn som tidligere varslet:

 

 • Økt eiendomsskatt på 10% fra Sarpsborg kommune: Sarpsborg kommune har varslet at de øker eiendomsskatten med 10% i 2018 og det var noe de gjorde.

 • Årlig konsumprisindeks: Prisene økes hvert år i henhold til den årlige konsumprisindeksen som estimeres til å være på ca. 3 %. Dette betyr at borettslaget får økte kostnader hvert år på ca. 3 %. Ideelt sett, betyr dette at  borettslaget burde ha økt felleskostnadene med 3 % årlig eller annethvert år for å imøtekomme dette.

 • Møte myndighetenes krav om miljøvennlig fyring innen 2020: Langblokken har per dags dato en oljefyr som ikke møter myndighetenes krav om miljøvennlig fyring.

 

Økningen i felleskostnader pr. mnd blir som følger fra 01.01.19:

Oppgangene 25 A-B og 27 A-B: 152 kr i økning.

Oppgangene 29 og 31: 185 kr i økning.

Oppgang 23 C: 214 kr i økning.

Oppgang 23 A og E: 182 kr (For de største) og 167 kr (for de minste) i økning,

Oppgang 23 B og D: 199 kr i økning.

Det er fordelingsnøkkelen som definerer hvor mye hver enkelt andel skal betale.

 

Skjerdfdfmbilde

 

ENØK-ANALYSE

Styret har i forbindelse med rehabiliteringen av fyringsanlegget gjennomført en ENØK-analyse av hele borettslaget, inkludert trehusene for å ha best mulig grunnlag når det kommer til hvilke beslutning som skal tas.

 

Analysen har konkludert med at det finnes 7 ENØK tiltak med positiv nåverdi for Nedre

Alvim Borettslag. Tiltakene utgjør en besparelse på kr. 384 909,- per år, og krever en

investering på kr. 3 321 464,- ekskl. mva. Tiltakene gir en inntjeningstid på 10,1 år uten estimert støtte fra ENOVA.

 

Nedre Alvim Borettslag har i dag et spesifikt energibruk på 175 kWh/m2. Gjennomsnittlig

energibruk for denne bygningskategorien er 120 kWh/m2 per år.

 

Etter gjennomføring av ENØK-tiltak med positiv nåverdi, vil energibruken reduseres til 91

kWh/m2år. Total energireduksjon utgjør 48 %.

 

Et av tiltakene som foreslås er varmepumper til trehusene og bergvarme i langblokken. Hvis styret velger å innføre dette for alle, betyr det at alle i borettslaget får fyring inkludert i felleskostnadene. Dette vil da føre til at fordelingsnøkkelen omdefineres, noe som vil ha noe å si for felleskostnadene for trehusene slik de er i dag.

 

Dette er til syvende og sist generalforsamlingen som skal bestemme. Styret vil ut i fra det ekstraordinære generalforsamlingens vedtak om fisjonering, utarbeide et forslag til hva man går for når det gjelder fyring i borettslaget.

 

FISJONERINGEN AV BORETTSLAGET

Det ble i høst holdt beboermøte i forbindelse med fisjonering av borettslaget og blant de oppmøtte forelå det et flertall for å dele opp borettslaget. Hvor trehusene ble et eget borettslag og langblokken også et eget.

 

Styret jobbet videre etter denne uformelle avstemningen og har fått grønt lys fra SOBBL og banken, men venter svar fra kommunen. Når det foreligger et svar fra kommunen, vil det bli kalt inn til en ekstraordinær generalforsamling (GF), hvor avstemning om fisjonering blir formelt gjort. Det kreves 2/3 -flertall fra begge delene av borettslaget for å kunne gjennomføre dette. Dette flertallet kreves to ganger. Et i det ekstraordinære GF og et flertall i den ordinære GF.

 

VEDTAK OM REGULERING AV FYRING

Det har blitt varslet på nettsiden til borettslaget www.nabl.no at regulering av temperaturen krever at 10 andeler fra langblokken sier ifra enten på SMS eller pr. epost eller skriftlig brev til styret for at en endring skal skje. Ingen i styret alene har noe myndighet til å regulere temperaturen uten styrets vedtak, dette gjelder også styreleder og vaktmester. For mer informasjon se www.nabl.no

 

ET ØNSKE

Styret i Nedre Alvim Borettslag ønsker alle beboere en riktig God Jul og et Godt Nytt År.

Bilderesultat for christmas bell

Lest 1145 ganger Sist redigert mandag, 26 november 2018 15:25

Hva skjer når?

Ingen hendelser
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler også kjent som cookies. De brukes til å huske dine valg, måle trafikk og for at enkelte funksjoner skal fungere. For å fortsette å bruke nettsiden, forutsettes det at du samtykker til dette.