torsdag, 30 november 2017 23:02

Nyhetsbrev Høst 2017 Spesial

Skrevet av
Nyhetsbrev Høst 2017 Foto: Frank Mikaelsen

Nyhetsbrevet i Nedre Alvim for høst 2017, vil snart ligge i papirform i postkassene til beboerne. Imens kan du lese det her på Nedre Alvim Borettslags nettside.
1. desember er bytte batteri dagen for røykvarslere. Samtlige beboere vil få utdelt et batteri utenfor sin dør. Beboere oppfordres til å bytte batteri på brannvarsler en gang i året.

HVA SKJER OG HVA HAR SKJEDD?
NYHETSBREVET FOR NEDRE ALVIM BORETTSLAG
HØST 2017

REHABILITERING

 

Rehabilitering av Nedre Alvim Borettslag ble helt avsluttet i høst.

Styret er fornøyd med resultatet og det har også styret fått inntrykk av at de fleste andelseiere er også. Dette basert på tilbakemeldinger som har kommet inn.

 

Utvidede balkonger på trehusene:

 

Det var noen andelseiere som hadde søkt styret om utvidelse av verandaene og styret satte i gang arbeidet med å se på mulighetene for det. Det ble varslet da i hovedsak om at dette skulle finansieres av den enkelte andelseier som ønsker denne utvidelsen og at andelseiere i samme bygg er enige om dette. Men at dette var ikke opptil styret å bestemme, da man ikke har myndighet til det, dette er noe kommunen og generalforsamlingen som må avgjøre, da dette er en fasadeendring. Det hele endte opp med å aldri bli tatt opp i generalforsamlingen 2017, da majoriteten i trehusene ikke ville ha denne utvidelsen.

 

Luktproblemer i oppgang 31:

 

Styret har nå over en lengre periode jobbet med luktproblematikken som ble meldt inn til sittende styret i 2016. Det var vanskelig å finne årsak til problematikken og ikke alle andelsleiligheter var rammet i oppgangen.

 

Styret har i forbindelse med dette arbeidet gjennomført en rørrehabilitering i alle andelsleilighetene og monter avtrekkvifter, uten at dette har hjulpet. Det ble tilslutt innhentet ekspertise ifra Oslo, hvor problemet ble påvist til noen spesifikke punkter. I dette tilfelle falt kun to andelsleiligheter innenfor borettslagets ansvarsområde når det gjelder utbedringer og arbeid tilknyttet dem er i gang.

 

Det er dessverre slik at arbeidet tilknyttet oppgang 31 har kostet i overkant av en halv million kroner. Dette var det ikke budsjettert for i borettslagets vedlikeholdsbudsjett.

 

Styret anser de tiltakene som gjennomføres nå i de to andelsleilighetene som endelige.

 

Det er påvist luktproblemer i en tredje andelsleilighet i samme oppgang, men her er problemet påvist et område som andelseier har selv ansvar for.

 

Den siste andelsleiligheten i oppgangen, ble det aldri påvist noe lukt og heller ikke noe klage på det.

 

Mange beboere i Nedre Alvim Borettslag, har kjent enkelte dager kloakklukt i borettslags området. Denne lukten strekker seg helt til Amfi Borg Storsenter enkelte dager. Denne lukten stammer ikke fra oppgang 31, men Pæddekummen. Kommunen har jobbet med dette problemet, uten at det har fungert. Tiltaket de har utført er å legge rør fra kloakkutslippet lenger og dypere ut i elven.

 

FELLESKOSTNADER 2018

Styret har en vanskelig tid foran seg når det gjelder å ikke øke felleskostnadene. Det er flere faktorer som gjør dette vanskelig.

 

Av de faktorene som gjør det vanskelig er følgende i 2018:

 

Utgifter tilknyttet oppgang 31: Dette er utgifter i hovedsak tilknyttet arbeidet med luktproblematikk.  Lav dugnad deltagelse: Det var liten dugnad deltagelse i 2017, til tross for flere oppfordring fra styret om at dette kan ha noe å si for felleskostnadene. Lav deltagelse førte til at man måtte leie inn tjenester for å få unna oppgaver som kunne ha blitt gjort under dugnad.

 

Økt eiendomsskatt på 10% fra Sarpsborg kommune: Sarpsborg kommune har varslet at de øker eiendomsskatten med 10% i 2018.

 

Overestimering av vannforbruk fra Sarpsborg kommune: Sarpsborg kommune estimerte at borettslaget brukte ca. 12 000 kubikkmeter med vann i 2017, opp mot de ca. 5000 kubikkmeter borettslaget pleier å bruke. Dette førte til at borettslaget har fått en enorm overskridelse på budsjettet tilknyttet kommunale avgifter. Kommunen ble derfor bedt om å komme på befaring. Sammen med styreleder kom de fram til at kommunen hadde overestimert vannforbruket.

 

Borettslaget har i 2017 betalt for 9000 kubikkmeter, men har fått lovnader fra kommunen om at det vil bli trukket i fra neste års regning, slik at borettslaget betaler for kun det vannet som er brukt.

 

Med bakgrunn i vannforbruk, har styret lagt merke til at noen beboere pleier å vaske bilen sin på borettslagets eiendommen. Det vil nå styret vurdere om det skal bli slutt på, for å redusere vannforbruket.

 

Årlig konsumprisindeks: Prisene økes hvert år i henhold til den årlige konsumprisindeksen som estimeres til å være på ca. 3 %. Dette betyr at borettslaget får økte kostnader hvert år på ca. 3 %. Ideelt sett, betyr dette at  borettslaget burde ha økt felleskostnadene med 3 % årlig eller annethvert år for å imøtekomme dette.

 

Styret har bestemt seg om felleskostnader i 2018:

 

Til tross for at det er meget krevende for styret å holde felleskostnadene nede i 2018 med de ovennevnte faktorene, så har styret likevel bestemt å ikke øke felleskostnadene i 2018.

 

Istedenfor har styret planlagt følgende for å imøtekomme de økte utgiftene:

 

Reduksjon i vedlikeholdsbudsjettet: Styret har redusert vedlikeholdsbudsjettet betraktelig for 2018. Styret regner med mindre vedlikeholdsutgifter da borettslaget er nylig rehabilitert og arbeidet i oppgang 31 avsluttes.

 

Vurderer flytting av forsikring og lån: For å redusere utgifter tilknyttet forsikring og lån, er styret i gang med å innhente priser for å se om det er mulig å spare noen kroner på å bytte bank og forsikringsselskap.

 

Økt dugnad deltagelse:  For å holde vedlikeholdsbudsjettet som er satt i 2018, er borettslaget avhengig av langt flere beboere som deltar på dugnaden i 2018. Er det like lav eller lavere deltagelse som i 2017, er det stor sannsynlighet for at det blir økte felleskostnader i 2019.

 

ET ØNSKE

 

Styret i Nedre Alvim Borettslag ønsker alle beboere en riktig God Jul og et Godt Nytt År.

Bilderesultat for christmas bell

Lest 1276 ganger Sist redigert torsdag, 30 november 2017 23:10

Hva skjer når?

Ingen hendelser
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler også kjent som cookies. De brukes til å huske dine valg, måle trafikk og for at enkelte funksjoner skal fungere. For å fortsette å bruke nettsiden, forutsettes det at du samtykker til dette.