fredag, 23 juni 2017 18:44

Varsel om nye parkeringsregler i Nedre Alvim Borettslag Spesial

Skrevet av
Varsel om nye parkeringsregler i Nedre Alvim Borettslag Foto: Better Business Bureau

Det vil om kort tid komme en skriftlig varsling i postkassene om de nye parkeringsregler i borettslaget. Under er den skriftlige varslingen som kommer i sin helhet.

Varsel om nye parkeringsregler i Nedre Alvim Borettslag:

 

Styret har i over en lengre periode jobbet med parkeringsreguleringen i borettslaget.

Dette skyldes i hovedsak klager fra beboere som ikke finner plass til sine kjøretøy.

 

Men styret har også oppdaget at biler som ikke tilhører borettslaget blir forlatt på eiendommen. I enkelte tilfeller er det også bilvrak som blir etterlatt.

 

Styret har oftest lyktes med å komme i kontakt med eiere av bilene og fått dem til å fjerne bilen. Men dette har skjedd oftest langt etter fristen styret har gitt og etter mange purringer.

 

Med bakgrunn i ovennevnte informasjon, har styret besluttet å føre en strengere linjen på parkeringsplassene tilhørende Nedre Alvim Borettslag. Dette for at våre beboere skal ha et sted å parkere når de kommer hjem.

 

Følgende parkeringsregler vil gjelde fra 01.09.17:

 

  1. Alle som bruker parkeringsplassene på borettslaget, skal ha parkeringsbevis synlig i frontruten. (Dette vil forenkle jobben med å avdekke hvilke biler som tilhører beboere i borettslaget og ikke.)

  2. Alle gjester skal få utdelt et gjestekort fra beboer de besøker, dette skal være synlig i frontruten under hele besøket. Gjester kan maksimalt stå parkert i 3 døgn. (Dette for å forhindre at gjester etterlater bilene sine hos en beboer under ferie o.l. parkeringsplassene er i hovedsak for beboere.)

  3. Parkering skal kun skje på oppmerket plass. (Dette er ikke noe ny regel, men det presiseres igjen. Parkeringer som skjer utenfor oppmerket plass, hindrer utrykningskjøretøy, renovasjonstjenesten, snørydding og andre motorvogner.)


Sanksjoner på brudd på parkeringsreglene:

Styret har bestemt at sanksjoner vil bli benyttet mot uvedkommende som bryter reglene. Sanksjonene er i form av kontrollsanksjon som kan variere fra 300 kr - 900 kr i henhold til ny parkeringsforskrift fra 1. januar 2017.

I mange tilfeller vil styret benytte seg av borttauing av kjøretøy for eiers regning. Dette for å frigjøre parkeringsplasser umiddelbart.

Parkeringsreglene er også en del av husordensreglene og gjentatte brudd på dem fra beboere, fører til sanksjoner i henhold til borettslagets vedtekter.


Prosessen videre:


  1. Det vil bli utplassert nye skilt i borettslaget som informerer alle om de nye parkeringsreglene.

  2. Styret oppfordrer at alle beboere senest i slutten av august måned melder  inn sitt behov for parkeringsbevis.

Når behovet meldes inn, skal følgende informasjon bli oppgitt:

Andelseiers navn:______________________________

Oppgang:________________________________

Leilighet:__________________________

Telefonnummer:_______________________

Skiltnummer på bil:______________________

Merke på bilen:____________________________

Farge på bilen:__________________________

Eier av bilen:___________________________


Har man flere biler og behov for plass, bes det om at man melder inn samtlige biler det gjelder.

Behovet for parkeringsbevis kan meldes inn på følgende måter:
Epost til: nedrealvim@gmail.com evt. styreleder@nabl.no.

SMS til: 95465158
Skriftlig til: vaktmester eller styremedlem.


Parkeringsbevisene er unike for hver bil og det vil bli undersøkt om informasjonen som er oppgitt om bil stemmer. Får man seg en ny bil i ettertid, så må man melde dette inn også.

Parkeringsbevis gis kun til biler som er i bruk. Biler som er avskiltet, ikke lovlige å kjøre, m.m. skal fjernes fra eiendommen og ikke oppta parkeringsplasser.

Borettslagets parkeringsplasser er ikke noe oppbevaringsplass for utrangerte biler/oppussing objekter. I de tilfellene slike biler oppdages risikerer de å bli borttauet på eiers regning.

3. Samtlige andelsleiligheter vil få 3 gjestekort hver som er tilknyttet leiligheten. Disse gis til gjester når de kommer på besøk. Dette for å unngå gebyr eller borttauing.  Gjestekortene vil bli utdelt pr. post og det er ikke noe behov for å ta kontakt med styret rundt dette.

 

Mvh

Styret

Nedre Alvim Borettslag

Lest 1293 ganger Sist redigert fredag, 23 juni 2017 23:53

Hva skjer når?

Ingen hendelser
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler også kjent som cookies. De brukes til å huske dine valg, måle trafikk og for at enkelte funksjoner skal fungere. For å fortsette å bruke nettsiden, forutsettes det at du samtykker til dette.