onsdag, 05 april 2017 15:45

Nyhetsbrev for Nedre Alvim Borettslag Vår 2017

Skrevet av
Nyhetsbrev for Nedre Alvim Borettslag Vår 2017 Foto: Hamza Gartit

Da er endelig våren her og det er også vårt nyhetsbrev som gir deg innsikt i hva som pågår og har pågått i borettslaget. Først ut er nyhetsbrevet på nettsiden vår. Men det vil også ligge i alle postkassene om ikke alt for lang tid.

HVA SKJER OG HVA HAR SKJEDD?
NYHETSBREVET FOR NEDRE ALVIM BORETTSLAG
VÅR 2017

 

Rehabilitering:

 

Langblokken:

Blokken er snart ferdig og det er også borettslagets rehabilitering også. Nå gjenstår det bare nye vinduer i kjellerne og at grunnmuren skal pusses litt på og males. Så fort arbeidet er ferdig, skal styret se på beplantings muligheter på utenfor blokken. Det er ikke snakk om trær, men mest sannsynlig kun gress. Det er ikke anbefalt fra fagfolk å ha planter for tett inntil bygg da dette skader bygningsmassen.

 

Trær og asfaltering:

De største trærne i borettslaget skal fjernes som en del av rehabiliteringen. Trærne kan dessverre ikke fjernes før brakkene til Consem er borte. Så dette betyr at fjerning av trærne vil først skje når rehabiliteringen av langblokken er ferdig. Dette gjelder også asfaltering av grusplassen.

 

Trehusene:

På noen av trehusene har malingen delvis flasset av. Entreprenør har blitt varslet og det har blitt sett på sammen med både entreprenør og malingsprodusenten. De mangler som er avdekket vil bli utbedret og det vil også tas noen ekstra runder for å påse at er som det skal være. Malerne kommer tilbake for å fullføre jobben sin, når være blir varmere og fuktigheten lavere.

 

Det har også blitt gjennomført omfattende rør-rehabilitering i Ludvig Enges vei 31. Alle avløpsrørene har blitt strømpetrukket og det ble også montert nye grenrør og nytt avløpsrør ut av bygget, da dette hadde vist seg å ha kollapset på uvisst tidspunkt. Beboere har klaget over luktproblematikken i flere år. Nå er den endelig over.

 

Oppfordring fra styret:

Styret har fått tilbakemelding på at noen har fått problemer med å åpne sine vinduer etter at murpussen ble satt på langblokken.

Styret går nå derfor med en oppfordring til alle beboere om å sjekke alle sine vinduer ved å se om de lett åpnes og at alle funksjonene er intakt.

Oppdages det en mangel som ikke var der før rehabiliteringen av langblokken, varsles vaktmester Afrim Veseli på telefonnummer 97492871. Vaktmester må være varslet innen onsdag 12.04.17.

 

Lekeplass:

Styret har over en lengre periode jobbet med å få re-etablert lekeplass i borettslaget etter at det over lengre tid ikke har vært noe tilbud til borettslagets yngste beboere.

I 2015 ble de siste huskene i borettslaget fjernet, da styret anså dem som uforsvarlig å bruke. Og med det, var det lenger ingen tilbud til de ca. 20 barna i borettslaget.

Styret har siden den gang jobbet med å få re-etablert en lekeplass på samme plass. Dette med også sterke ønsker fra besteforeldre og foreldre i borettslaget.

Styret har derfor gleden av å informere at borettslaget kommer til å ha en lekeplass klar på den samme plassen som den gamle i løpet av mai måned 2017. Lekeplassen kommer til å bestå av husker, sklie, butikkhylle, klatrevegg og dumpe.

Med den nye lekeplassen er også Nedre Alvim Borettslags yngste beboere ivaretatt. Lekeplassen kan brukes av barn fra 2 år til 13 år.

For de beboere som ikke har behov for denne lekeplassen, kan det informeres om at en lekeplass i borettslaget gir en betydelig verdiøkning på andelsleilighetene.

Arbeidet med å bygge lekeplassen kommer til å starte i uke 14. Avtalen er inngått med Aktiv Lek som leverer og monterer lekeplassen.

 

Måkeproblematikk:

Borettslaget har slitt med måker over lengre tid, uten at det har blitt satt inn noe tiltak. I 2016 ble det forsøkt å gjøre noe med dette, det ble innhentet priser på å sette ut pigger på takene. Men styret bestemte seg for å prøve en billigere måte, som er å bruke fugleskremmere. Det ble kjøpt inn en plastikk hauk fra Jula, men man slet med å finne ut hvor den skulle monteres, samt at man allerede var for sen til å skremme måkene som hadde lagt reir på taket.

 

Våren 2017 gikk styret til innkjøp av dragehauker og ugler. Det virker som det har gitt litt effekt på måkene, da de ikke tør å lande på de takene som har disse haukene. Men fuglene kan etterhvert avsløre bløffen, derfor er dragehaukene avhengig av at de flyttes på i ny og ne, slik at fuglene ikke blir vant til dem. Og det virker som de nettopp har gjort det, avslørt bløffen.

 

Pigger på takene vil koste ca.  50 000 kr å få satt, men som må fjernes når takene skal rehabiliteres på trebyggene. Dette vil si at man må legge nye pigger for ca. 50 000 kr for hver gang. Det er heller ingen garanti for at piggene vil fungere, da måkene kan bygge reir på piggene.

Haukene og uglene koster kun noen hundrelapper. Det vil jobbes videre med dette for å finne ut hva som fungerer best.

Nye husordensregler og branninstruks:

Styret har jobbet med nye husordensregler, da de gamle var utdaterte, upraktiske og til tider uklare. Mye er av husordensreglene har blitt gjenbrukt, men fått en mer tydelig forklaring.

Styret har som en del av sitt arbeid med brannsikkerheten utarbeidet branninstrukser. Det har Nedre Alvim Borettslag manglet. Det er tiltenkt at de tillitsvalgte vil få en del av ansvar ved brann. Dette ved å å ha opptelling og kontroll på beboere i sin oppgang. Det vil også bli gjennomført en kartlegging av beboere, slik at styret har en oversikt over, hvilke beboere som evt. har behov for hjelp ved en evakuering.

 

De nye husordensreglene og branninstruksen ligger vedlagt dette nyhetsbrevet. De er også tilgjengelig på nettsiden vår www.nabl.no.

 

Ombruks-container:

For de som brukte den, så har dere lagt merke til at den nå er borte fra Nedre Alvim Borettslag. Dette skyldes at Kirkens Bymisjon ikke fikk inn nok klær fra beboerne og andre hvor den var plassert. Containeren er derfor blitt flyttet til Ludvig Engesvei Borettslag. Det er fortsatt mulig å bruke den, hvis man ønsker å støtte en god sak samtidig som man blir kvitt noen gamle klær.

Lest 999 ganger Sist redigert onsdag, 05 april 2017 16:02

Hva skjer når?

Ingen hendelser
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler også kjent som cookies. De brukes til å huske dine valg, måle trafikk og for at enkelte funksjoner skal fungere. For å fortsette å bruke nettsiden, forutsettes det at du samtykker til dette.