tirsdag, 26 november 2019 09:59

HVA SKJER OG HVA HAR SKJEDD? NYHETSBREVET FOR NEDRE ALVIM BORETTSLAG VINTER 2019 Spesial

Skrevet av

Nå er en elektronisk versjon av nyhetsbrevet vinter 2019 kommet. Papirversjonen vil ligge i postkassen til beboerne i nærmeste fremtid.

HVA SKJER OG HVA HAR SKJEDD?
NYHETSBREVET FOR NEDRE ALVIM BORETTSLAG
VINTER 2019

VARSLING OM ØKNING I FELLESKOSTNADER

Styret ser seg nødt til å øke felleskostnadene fra 01.01.20. Grunnen til dette er sammensatt, men hovedårsaken ligger i at Sarpsborg kommune har varslet at de for neste år øker de kommunale avgiftene. 

 

Dette har de fleste av dere fått med dere, da dette også sto i lokalavisen SA.  Videre øker også eiendomsskatten etter at Sarpsborg kommune har gjennomført en ny taksering av alle eiendommer i forhold til dagens marked. I tillegg kommer de årlige økte utgiftene i forhold til konsumprisindeksen på ca 3%, økning i forsikringspremie, m.m.  Styret har også besluttet å rehabilitere takene på alle trehusene i 2020. Dette må lånefinansieres med et lån på ca. 2 millioner kroner. Tak har en normal levetid på 25-30 år, takene på trehusene mener styret har holdt i ca. 40 år. Rehabilitering av takene kan derfor ikke utsettes ytterligere og er nødvendig å få gjennomført.

 

Økningen kommer til å være følgende fordelt på oppgangen per måned fra 01.01.20:

23C: 496 kr

23B og 23D: 461 kr

29 og 31: 428

23A og 23E: 388 kr (Midtre leiligheter) og 423 kr (Øvrige leiligheter)
25A-B og 27A-B: 353 kr

 

ANGÅENDE TILSYN OG FEIING AV PIPER

Dette er en beskjed til de i firemannsboligene som fortsatt fyrer med peis. Sarpsborg Kommune har varslet at de ikke lenger utfører periodiske kontroller. Men etter behov. Det er kun to leiligheter i borettslaget i dag som fyrer med peis. Dere bes derfor om å ta kontakt direkte med kommunen ved behov for feiing av pipe og tilsyn.  Borettslaget betaler et årlig gebyr for dette, så kostnadene til dette skal ikke den enkelte andelseier faktureres for. Kontaktinformasjon for feietjenester for Sarpsborg/Varteig: 915 19 417 / 474 80 198 

 

ANGÅENDE STØY FRA AMFI BORG SIN PARKERINGSPLASS

Styreleder har vært i aktiv dialog med senterleder på Amfi Borg pga råkjøringen som foregår på eiendommen. Denne dialogen har styreleder hatt med senterleder siden 2016. Senterleder har sagt at de i løpet av første halvår i 2020, skal sette inn tiltak trolig i form av bom for å forhindre trafikk på nattestid på eiendommen deres.  På den måten vil biler som kommer for å “burne” og råkjøre på nattestid bli nektet tilgang ved en fysisk hindring. Styreleder i samråd med styret kommer til å følge dette videre opp hvis ingen tiltak innføres innen den fastsatte tiden. Inntil da får vi bare være tålmodige og ringe politiet når støyen er på sitt verste.

 

FYRINGSANLEGGET I LANGBLOKKEN

Styret har sett seg nødt til å rehabilitere fyringsanlegget til å fyre med bioolje, da det elektriske fyringen ikke klarer å levere nok varme på de kaldeste dagene, dette som en midlertidig løsning. Dette for å møte myndighetenes krav om fyring, da vi ikke kan bruke olje lenger. Fyring med bioolje er ikke en god økonomisk løsning og vil trolig øke fyringskostnadene. 

 

Styret holder derfor fortsatt ved at fyring med bergvarme er det beste for borettslagets økonomi. ENØK- analyse har vist oss at vi vil få en besparelse på kr. 384 909,- per år ved å sette inn de anbefalte tiltakene i rapporten. I forbindelse med arbeidet med rehabiliteringen ble oljetanken underkjent pga stor fare for lekkasje ved hull og styret var nødt til å enten leie eller kjøpe nye tanker. Det ble bestemt i et hastevedtak at man kjøper nye tanker, disse kan brukes som backup istedenfor bergvarme eller hvis GF ikke går for bergvarme. Igjen bevitnes det at borettslaget vårt har fått lite vedlikehold over tid og at vi som bor her nå må betale for dette vedlikeholdet.

I samme oppgang ble det også oppdaget vannlekkasje i veggen hvor et avløpsrør fra taket hadde sprukket. Dette engasjerte vi forsikringen på. Men igjen en bevitnelse på at rørene våre er i svært dårlig stand. Og at det burde ha blitt gjort noe med dem i 1996, da man bestemte seg for å rehabilitere badene. Dette ble dessverre ikke gjort. Derfor må vi ta regningen for dette i nær fremtid.

 

BEBOERMØTE OM PARKERINGSPROBLEMER

Hittil har det vært selvregulering i borettslaget når det kommer til parkering. Men det ser ikke ut som dette fungerer, da enkelte har problemer med å respektere dette. Styret har sett at det har vært en økt hyppighet i feilparkeringen fra beboere og deres gjester, en indirekte konsekvens av at det har blitt flere biler i borettslaget. Selvregulering virker ikke til å fungere lenger.

 

Hensikten med å forhindre feilparkering er for at borettslaget og deres beboere skal få levert de tjenestene man betaler for. Når kjøretøy står feilparkert, vil renovasjonstjenesten ha problemer med å komme frem. Dette fører da til at søppel og annet avfall ikke blir hentet.

 

Parkering på gressplenen fører til at man istedenfor å ha en gressplen, får en gjørmepytt. Noen som er upraktisk og stygt. Og ikke minst vil det koste penger å få den tilbake i god gressplen stand. Vi kan alle enes om at det siste man ønsker er at en gjørmepytt er det første ens gjester og en selv ser, når man kommer til ens eget hjem eller at man bruker våre felles midler til å utbedre gressplener pga feilparkeringer. Ikke minst så reduserer det verdien på eiendommen vår.l 

 

På vinterstid vil det være behov for å måke snø, står kjøretøy feilparkert, vil det ikke bli måket snø på det aktuelle området. Men kanskje verst av alt er at ved brann eller behov for akutt medisinsk hjelp eller annen nødhjelp, vil de feilparkerte bilene stå i veien. Styret har vanskeligheter for å forstå at noen indirekte vil være skyld i noe slikt. Men alikevell feilparkeres det.

 

Styret har ved flere anledninger truet med borttauing til de som gjentar feilparkering. De har regulert seg selv, men det kommer stadig nye kjøretøy. Og flere som "prøver lykken", fremfor å parkere ved enden av langblokken hvor det til enhver tid er ledig plass.

 

Det er forståelse for at det er for få parkeringsplasser ved den enkeltes oppgang. Men det er nok parkeringsplasser i borettslaget, slik at det ikke er behov for å feilparkere. De fleste beboere i borettslaget har god nok fysisk form til å gå de ca. 40-100 metrene det er mellom parkeringsplassene i borettslaget. Man trenger ikke å stå ved sin egen dør. I siste nyhetsbrev, ble de som har mer enn en bil oppfordret til å ta hensyn for sine naboer, og parkere ved enden av langblokken nærmest jernbanen der det til vanlig er ledig plass. Dette hensynet er det få som har tatt dessverre og har latt det gå utover de som kun har en bil.

 

Styreleder vil nå la det gå anarki i parkeringsreguleringen for å se hvordan dette utvikler seg, også vil det bli kalt inn til beboermøte på nyåret for å se om beboerne ønsker en slik oppførsel på parkeringsplassen eller om man ønsker en annen type regulering av parkeringsplassene. Borttauing er dessverre ikke en effektiv nok prosess. Et selskap med myndighet til å gi kontrollavgift vil nok være det mest effektive tiltaket, men dette blir opptil beboere å bli enige om med styret under beboermøte på nyåret.

 

Så dere gjøres oppmerksom på at hvis søppel ikke blir hentet,  eiendommen ikke blir måket for snø, eller at man har en gjørmedam ved sin inngang fremfor en gressplen, er dette en indirekte konsekvens av handlingen til de som velger å feilparkere. Enten det er ens egne eller naboens gjester eller en selv.

 

Styret i Nedre Alvim Borettslag ønsker dere en God Jul og Et Riktig Godt Nytt År 

Lest 1083 ganger Sist redigert tirsdag, 26 november 2019 10:03

Hva skjer når?

Ingen hendelser
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler også kjent som cookies. De brukes til å huske dine valg, måle trafikk og for at enkelte funksjoner skal fungere. For å fortsette å bruke nettsiden, forutsettes det at du samtykker til dette.